Home News CGM48 1st Concert “Magical ChuChuChu♡”
CGM48 1st Concert “Magical ChuChuChu♡”
OFFICIAL NEWS26 June 2023

CGM48 1st Concert “Magical ChuChuChu♡”

5 August 2023 (18:30): CGM48 1st Concert “Magical ChuChuChu♡”
คอนเสิร์ตครั้งแรกของ CGM48
ความน่ารักสดใสของพวกเรามาในธีมแม่มดที่มีเวทมนตร์วิเศษ
พวกเราจะพาทุกคนไปที่ Magical Land ดินแดนของ CGM48
ทุกคนจะโดนเวทมนตร์จากพวกเรา CGM48 อย่างแน่นอน ♡
มาลุ้นกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าอยากรู้ก็มาเจอกันกับแม่มดน้อยทั้ง 30 คน ในงานคอนเสิร์ตนะคะ ♡
 
สถานที่จัดงาน
Union Hall, 6F Union Mall
 ราคาบัตร
VIP Zone: 5,000 THB
- Signed Photo + Hi-Touch After Concert
- Printed Message Card
- A3 Concert Poster
- Pen Light
A Zone: 3,700 THB
- Printed Message Card
- A3 Concert Poster
- Photo (with a small chance to get a signed photo)
- Pen Light
B Zone: 2,800 THB
- A3 Concert Poster
- Photo (with a small chance to get a signed photo)
- Pen Light
C Zone: 2,000 THB
- Photo (with a small chance to get a signed photo)
- Pen Light
D Zone: 1,400 THB
- Photo (with a small chance to get a signed photo)
- Pen Light
 
ระยะเวลาในการจองบัตร
พิเศษ ! Special Bundle Pack
เปิดจองก่อนใครสำหรับผู้สนใจรับชมทั้ง 3 คอนเสิร์ต
เลือก Zone : 2 กรกฎาคม (10:00) - 3 กรกฎาคม 2023 (23:59)
พร้อมชำระเงิน (สามารถคละ Zone ในแต่ละคอนเสิร์ตได้)
เลือกที่นั่ง : 5 กรกฎาคม (10:00) - 6 กรกฎาคม 2023 (23:59)
หากไม่ได้เลือกที่นั่งในเวลาที่กำหนด ที่นั่งจะถูกเลือกให้โดยระบบอัตโนมัติ
หมายเหตุ:
- การจองบัตรแบบ Special Bundle Pack จำกัดการจอง 1 ที่นั่ง / 1 รอบ / 1 User
- กรุณาใส่ชื่อผู้จองบัตรเข้าชมของทั้ง 3 รอบเป็นชื่อเดียวกัน มิฉะนั้นท่านอาจไม่ได้รับของ
[ สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือ BNK Token ที่มีสถานะ Gold & Silver Tier ในเดือนมิถุนายน ]
 
BNK48 3rd Generation Concert “Rabbit in Wonderland”
เริ่มจองบัตรวันที่ 9 กรกฎาคม 2023
10:00 น. : สำหรับ BNK Token Gold Tier
12:00 น. : สำหรับ BNK Token Silver Tier
14:00 น. : สำหรับบุคคลทั่วไป
 
หมายเหตุ:
- จำกัดการจอง 4 ที่นั่ง / 1 รอบ / 1 User
- จำนวนที่นั่งสำหรับผู้ใช้สิทธิ์ด้วย BNK Token มีจำนวนจำกัด
เงื่อนไขและกติกาการเข้างาน
1. บัตรเข้างานจะเป็นรูปแบบ E-Ticket QR CODE
2. ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ วีดีโอ หรือบันทึกเสียงภายในงาน ไม่ว่าด้วยอุปกรณ์ใด ๆ
3. ไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวีดีโอ เครื่องบันทึกเสียง ไม่ว่าประเภทใด ๆ เข้าภายในงาน
4. อนุญาตให้นำสัมภาระเข้างานเพียงท่านละ 1 ชิ้น โดยต้องมีขนาด กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 90 ซม. และในงาน ไม่มีจุดรับฝากสัมภาระ
5. ห้ามนำของมีคม ไฟแช็ค มีดพับ ใบมีดต่าง ๆ หรือวัตถุอันตรายทุกชนิดเข้าภายในงาน
6. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร และเครื่องดื่ม ทุกชนิดเข้าภายในงาน
7. ห้ามนำป้ายไฟ หรือป้ายต่าง ๆ ที่มีขนาดเกิน A4 เข้าภายในงาน เนื่องจากจะเป็นการบดบัง ทัศนวิสัยของคนรอบข้าง
8. ห้ามนำแท่งไฟที่มีขนาดความยาวด้ามถึงปลายเกิน 30 ซม. เข้าภายในงาน
9. ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ภายในฮอลล์ในช่วงเวลาใกล้เริ่มแสดง เนื่องจากจะมีผู้เข้าสู่ภายในฮอลล์เป็นจำนวนมาก ทำให้ท่านอาจไม่สามารถเข้าสู่ภายในได้ทันเวลาก่อนเริ่มแสดง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเริ่มทำการแสดงตามเวลาปกติ
10. สำหรับท่านที่นั่งรถเข็น สามารถซื้อบัตรโซนใดก็ได้ และจะมีการเตรียมพื้นที่สำหรับรถเข็นไว้ให้
11. หากท่านไม่ปฏิบัติตามกฎต่าง ๆ เจ้าหน้าที่อาจเชิญท่านออกจากงาน โดยจะไม่มีการชดเชยคืนค่าบัตรให้
12. เมื่อซื้อบัตรแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าชม รวมถึงเปลี่ยนแปลงโซนหรือที่นั่ง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม รวมถึงในกรณีที่มีสมาชิก BNK48 / CGM48 คนใดก็ตามไม่สามารถขึ้นแสดงได้
13. ในกรณีที่ผู้ซื้อบัตร ติดเชื้อ COVID-19 ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนบัตร แต่อนุโลมให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าชมได้ แต่ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลแนบเป็นหลักฐาน โดยจะต้องติดเชื้อไม่เกิน 7 วันก่อนวันแสดง
14. ขอสงวนสิทธิ์การแจกของชำร่วย Ticket Benefit ให้เฉพาะผู้ที่ซื้อบัตรและมาร่วมชมงานเท่านั้น ไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับแทน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
15. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการพิจารณาในกรณีใดๆของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด
*เงื่อนไขต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และตามสถานการณ์

48 GROUP