Home News BNK48 vs CGM48 Concert “The Battle of Idols”
BNK48 vs CGM48 Concert “The Battle of Idols”
OFFICIAL NEWS26 June 2023

BNK48 vs CGM48 Concert “The Battle of Idols”

6 August 2023 (16:00): BNK48 vs CGM48 Concert “The Battle of Idols”
การรวมตัวกันของไอดอล 48 Group ในประเทศไทย มาโชว์ความสามารถ
ปะทะกันบนเวที ทั้งร้อง เล่น เต้น โชว์ ความยิ่งใหญ่ผ่านการแสดงที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน!
ในธีม Battles of Idols! ใครจะโดดเด่นกว่ากัน มาพิสูจน์กันได้ที่งานนี้เท่านั้น
 
สถานที่จัดงาน
Union Hall, 6F Union Mall
 ราคาบัตร
VIP Zone: 5,000 THB
- Signed Photo + Hi-Touch After Concert
- Printed Message Card
- A3 Concert Poster
- Pen Light
A Zone: 3,700 THB
- Printed Message Card
- A3 Concert Poster
- Photo (with a small chance to get a signed photo)
- Pen Light
B Zone: 2,800 THB
- A3 Concert Poster
- Photo (with a small chance to get a signed photo)
- Pen Light
C Zone: 2,000 THB
- Photo (with a small chance to get a signed photo)
- Pen Light
D Zone: 1,400 THB
- Photo (with a small chance to get a signed photo)
- Pen Light
ระยะเวลาในการจองบัตร
พิเศษ ! Special Bundle Pack
เปิดจองก่อนใครสำหรับผู้สนใจรับชมทั้ง 3 คอนเสิร์ต
เลือก Zone : 2 กรกฎาคม (10:00) - 3 กรกฎาคม 2023 (23:59)
พร้อมชำระเงิน (สามารถคละ Zone ในแต่ละคอนเสิร์ตได้)
เลือกที่นั่ง : 5 กรกฎาคม (10:00) - 6 กรกฎาคม 2023 (23:59)
หากไม่ได้เลือกที่นั่งในเวลาที่กำหนด ที่นั่งจะถูกเลือกให้โดยระบบอัตโนมัติ
หมายเหตุ:
- การจองบัตรแบบ Special Bundle Pack จำกัดการจอง 1 ที่นั่ง / 1 รอบ / 1 User
- กรุณาใส่ชื่อผู้จองบัตรเข้าชมของทั้ง 3 รอบเป็นชื่อเดียวกัน มิฉะนั้นท่านอาจไม่ได้รับของ
[ สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือ BNK Token ที่มีสถานะ Gold & Silver Tier ในเดือนมิถุนายน ]
 
BNK48 3rd Generation Concert “Rabbit in Wonderland”
เริ่มจองบัตรวันที่ 9 กรกฎาคม 2023
10:00 น. : สำหรับ BNK Token Gold Tier
12:00 น. : สำหรับ BNK Token Silver Tier
14:00 น. : สำหรับบุคคลทั่วไป
 
หมายเหตุ:
- จำกัดการจอง 4 ที่นั่ง / 1 รอบ / 1 User
- จำนวนที่นั่งสำหรับผู้ใช้สิทธิ์ด้วย BNK Token มีจำนวนจำกัด
เงื่อนไขและกติกาการเข้างาน
1. บัตรเข้างานจะเป็นรูปแบบ E-Ticket QR CODE
2. ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ วีดีโอ หรือบันทึกเสียงภายในงาน ไม่ว่าด้วยอุปกรณ์ใด ๆ
3. ไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวีดีโอ เครื่องบันทึกเสียง ไม่ว่าประเภทใด ๆ เข้าภายในงาน
4. อนุญาตให้นำสัมภาระเข้างานเพียงท่านละ 1 ชิ้น โดยต้องมีขนาด กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 90 ซม. และในงาน ไม่มีจุดรับฝากสัมภาระ
5. ห้ามนำของมีคม ไฟแช็ค มีดพับ ใบมีดต่าง ๆ หรือวัตถุอันตรายทุกชนิดเข้าภายในงาน
6. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร และเครื่องดื่ม ทุกชนิดเข้าภายในงาน
7. ห้ามนำป้ายไฟ หรือป้ายต่าง ๆ ที่มีขนาดเกิน A4 เข้าภายในงาน เนื่องจากจะเป็นการบดบัง ทัศนวิสัยของคนรอบข้าง
8. ห้ามนำแท่งไฟที่มีขนาดความยาวด้ามถึงปลายเกิน 30 ซม. เข้าภายในงาน
9. ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ภายในฮอลล์ในช่วงเวลาใกล้เริ่มแสดง เนื่องจากจะมีผู้เข้าสู่ภายในฮอลล์เป็นจำนวนมาก ทำให้ท่านอาจไม่สามารถเข้าสู่ภายในได้ทันเวลาก่อนเริ่มแสดง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเริ่มทำการแสดงตามเวลาปกติ
10. สำหรับท่านที่นั่งรถเข็น สามารถซื้อบัตรโซนใดก็ได้ และจะมีการเตรียมพื้นที่สำหรับรถเข็นไว้ให้
11. หากท่านไม่ปฏิบัติตามกฎต่าง ๆ เจ้าหน้าที่อาจเชิญท่านออกจากงาน โดยจะไม่มีการชดเชยคืนค่าบัตรให้
12. เมื่อซื้อบัตรแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าชม รวมถึงเปลี่ยนแปลงโซนหรือที่นั่ง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม รวมถึงในกรณีที่มีสมาชิก BNK48 / CGM48 คนใดก็ตามไม่สามารถขึ้นแสดงได้
13. ในกรณีที่ผู้ซื้อบัตร ติดเชื้อ COVID-19 ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนบัตร แต่อนุโลมให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าชมได้ แต่ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลแนบเป็นหลักฐาน โดยจะต้องติดเชื้อไม่เกิน 7 วันก่อนวันแสดง
14. ขอสงวนสิทธิ์การแจกของชำร่วย Ticket Benefit ให้เฉพาะผู้ที่ซื้อบัตรและมาร่วมชมงานเท่านั้น ไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับแทน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
15. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการพิจารณาในกรณีใดๆของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด
*เงื่อนไขต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และตามสถานการณ์

48 GROUP